card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнИлТодБайдалИргэний боловсролдИнфографик

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26), ҮАГ-ын 2018 оны гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД 

2020 оны төсөвт тусаагүй дуусаагүй барилга Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын багцад 7 байна. Эдгээр дуусаагүй барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын гүйцэтгэл нь 20-90 хувьтай байна.

Үндэсний Аудитын Газрын “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжигдсэн, дуусаагүй орхигдсон барилгуудад хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан - 2018”-д дурдсан дуусаагүй орхигдсон 46 барилгаас 28 нь 2020 оны төсөвт тусаагүй байна. 

Дэлгэрэнгүйг инфографикаас үзээрэй. 

Зохиогч: Эх сурвалж: Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хууль (2019.11.13), Монгол Улсын 2020 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга (2019.09.26), ҮАГ-ын 2018 оны гүйцэтгэлийн аудитын тайлан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Инфографик
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТАД БАГТААГҮЙ ДУУСААГҮЙ БАРИЛГУУД
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах