card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаМэдээллийн хуудас

ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ(ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ

Төрийн аудитын байгууллагын зүгээс хийх аудит, аудитын төлөвлөлт, Ерөнхий аудитор Улсын Их Хурал болон Засгийн газартай харилцах, төрийн аудитын хууль зүйн баталгаа, аудитын зөвлөмжийн хэрэгжилтийн асуудлаарх санал

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ (ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА)-ИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах