card
Зохиогч: Судлаач: Д.Байлыхүү, Редакторууд: Хуульч Т.Жамбаажамц, Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан

МХБ-ийн ТОП-20 ангилалд хамаардаг компаниудын хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтыг Компанийн тухай хууль, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (ЭЗХАХб)-аас гаргасан “олон улсын компанийн засаглалын зарчим”, жи20 (G20)-ийн компанийн засаглалын зарчим зэргийг удирдлага болгон үнэлж, холбогдох зөвлөмж бүхий тайланг бэлтгэн толилуулж байна. МХб-д бүртгэлтэй “ТОП-20” ангиллын компанийн 2018, 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтыг үнэлэх замаар хувьцаа эзэмшигчдийн дээрх эрх хэрхэн хангагдаж байгааг тодорхойлон, цаашид сайжруулах арга хэмжээг санал болгоход энэхүү үнэлгээний зорилго оршиж байгаа юм. 

Зохиогч: Судлаач: Д.Байлыхүү, Редакторууд: Хуульч Т.Жамбаажамц, Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын зохион байгуулалтын үнэлгээний тайлан
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь