card
Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах2020Эдийн засаг, төсөв, санхүүгийн бодлого#ТөсвийнУдирдлагаМэдээллийн хуудас

Монгол Улсын 2020 оны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дэх улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлтөд өгөх санал

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: санал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ӨГӨХ САНАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Монгол Улсын 2020 оны Төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл дэх улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн төлөвлөлтөд өгөх санал

2020 оны улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн төлөвлөлтийн чиглэлээр дараах саналыг гаргаж байна.

Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: санал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ ДЭХ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨД ӨГӨХ САНАЛ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах