card
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь
  • Ашиг хүртэгч эцсийн өмчлөгчийг яагаад ил тод болгох ёстой вэ? 
  • Ашиг хүртэгч эзэн гэж хэнийг хэлэх вэ? 
  • Ашиг хүртэгч эзний талаарх ямар мэдээллийг ил тод болгох вэ? 
  • Ашиг хүртэгч эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг ил тод болгох нь ямар ач холбогдолтой вэ? зэрэг асуултад энэхүү БАРИМТ МЭДЭЭЛЭЛ-ээс хариулт аваарай. 
Зохиогч:
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШИГ ХҮРТЭГЧ ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь