card
Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн холбооны зөвлөх эцэг эхчүүд, Эмхэтгэн бичсэн Р.Будханд, С.Сэлэнгэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ 2

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхийн холбоо, Монголын аутизмын холбоо хамтран КОВИД-19- ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй айл өрхөд хэрхэн тусаж байгаа талаарх судалгааг хийлээ.   

 Нээлттэй Нийгэм Форумын дэмжлэгтэйгээр иргэний нийгмийн байгууллагуудын хэрэгжүүлж байгаа цуврал судалгааны энэ удаагийн асуулгад хот, хөдөөгийн 100 гаруй өрх оролцов. .  

Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэсэн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүдийн холбооны зөвлөх эцэг эхчүүд, Эмхэтгэн бичсэн Р.Будханд, С.Сэлэнгэ
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД-19 БА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь