card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2020Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ЭцсийнӨмчлөгчийнИлТодБайдалМэдээллийн хуудас

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД: ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Зохиогч: Боловсруулсан: Судлаач Г.Ганбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД: ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД: ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч 2088 компанийн 63 хувь буюу 1322 нь эцсийн өмчлөгч/эзэмшигчийн мэдээллээ огт бүртгүүлээгүй байна. Эцсийн өмчлөгч/эзэмшигчийн мэдээллээ бүртгүүлсэн компаниудаас 4 компанийн мэдээлэл нь иж бүрдэл дутуу буюу эцсийн эзэмшигчийн тоо тодорхойгүй байна. 

Мөн 11 компани тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн бүртгэлээс хасагдсан нь тусгай зөвшөөрөл цуцлагдсан, эсхүл бусдад шилжүүлснээс болсон байх магадлалтай. 

Зохиогч: Боловсруулсан: Судлаач Г.Ганбат
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД: ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь