card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх Мэдээллийн хуудас

ХӨЛ ХОРИО БА ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ АСУУДАЛ

Зохиогч: Судалгааг эмхэтгэн бичсэн Хуульч, өмгөөлөгч А.Түвинтөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИО БА ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ АСУУДАЛ

Ковид 19 ба Хүний эрх сэдэвт цуврал мэдээллийн хуудсыг бэлтгэн хүргэж буй. Энэ удаад "Хөл хорио ба иргэдийн зорчих эрхийг хязгаарлах"  асуудлаар бэлтгэсэн цувралыг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Судалгааг эмхэтгэн бичсэн Хуульч, өмгөөлөгч А.Түвинтөгс
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ АСУУДАЛ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих