card
Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэн, тайланг эмхэтгэн бичсэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Л.Амгаланбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО БУЦАЖ ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО БУЦАЖ ИРЭХ ЭРХ

Ковид 19 ба Хүний эрх цувралын энэ удаагийн мэдээллийн хуудсыг "Хөл хорио ба эх орондоо буцаж ирэх эрх" сэдвээр бэлтгэснийг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Судалгааг хийж гүйцэтгэн, тайланг эмхэтгэн бичсэн Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төвийн эрдэм шинжилгээний ажилтан Л.Амгаланбаатар
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЭХ ОРОНДОО БУЦАЖ ИРЭХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих