card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх Мэдээллийн хуудас

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕД ИРГЭНИЙГ ГЭРТ НЬ ЛАЦДАХ, ТҮГЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ НЬ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ТУХАЙ

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕД ИРГЭНИЙГ ГЭРТ НЬ ЛАЦДАХ, ТҮГЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ НЬ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ТУХАЙ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕД ИРГЭНИЙГ ГЭРТ НЬ ЛАЦДАХ, ТҮГЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ НЬ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ТУХАЙ

Хөл хорионы үед иргэнийг гэрт нь лацдах, түгжих арга хэмжээ авах нь хууль бус болох тухай ээлжит мэдээллийн хуудсыг хүлээн авна уу. 

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕД ИРГЭНИЙГ ГЭРТ НЬ ЛАЦДАХ, ТҮГЖИХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ НЬ ХУУЛЬ БУС БОЛОХ ТУХАЙ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих