card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх Мэдээллийн хуудас

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕ ДЭХ АМЬД ЯВАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕ ДЭХ АМЬД ЯВАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕ ДЭХ АМЬД ЯВАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ

Коронавируст халдварын цар тахлыг дэлхий нийтээрээ даван туулж буй энэ цаг үед Монгол Улс ч мөн хүнд сорилттой өдөр тутам тулгарч байна. Энэ цаг үед үүсээд буй нөхцөл байдалд хөндлөнгийн байр сууринаас дүн шинжилгээ хийж, хүндрэл бэрхшээлийг хохирол багатай даван туулахад хувь нэмэр болох гарц шийдэл санал болгох ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. 

Энэ удаагийн дугаарт цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй хөл хорионы улмаас иргэдийн бусад эрх, эрх чөлөө зөрчигдөж, эсхүл зөрчигдөж болзошгүй байгааг анхааруулахыг зорилоо. 

 

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИОНЫ ҮЕ ДЭХ АМЬД ЯВАХ, ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих