card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх Мэдээллийн хуудас

КОВИД-19 БА ХҮНИЙ ЭРХ ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД 19 ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

КОВИД 19 БА ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА

Коронавируст халдварын цар тахлыг дэлхий нийтээрээ даван туулж буй энэ цаг үед Монгол Улс ч мөн хүнд сорилттой өдөр тутам тулгарч байна. Энэ цаг үед үүсээд буй нөхцөл байдалд хөндлөнгийн байр сууринаас дүн шинжилгээ хийж, хүндрэл бэрхшээлийг хохирол багатай даван туулахад хувь нэмэр болох гарц шийдэл санал болгох ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. 

Энэ удаагийн дугаарт цар тахлын дэгдэлтийг зогсооход технологи ашигласан зарим орны туршлагаас танилцуулж байна. 

 

 

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: КОВИД 19 ГАДААД ОРНУУДЫН ТУРШЛАГА
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих