card
Хүний эрхЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХүнийЭрх Мэдээллийн хуудас

ХӨЛ ХОРИО БА ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХ

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ХӨЛ ХОРИО БА ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХ

Халдварт өвчний дэгдэлтээс сэргийлэх аливаа шийдвэр, үйл ажиллагаа хугацаа алдахгүй гарч байж үүдэн гарах хор хохирлыг бууруулах талтай ч энэ мэт богино шинжилгээнүүд тэдгээр шийдвэрийн чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд тустай хэмээн үзлээ.

Энэ дугаарт цар тахалтай тэмцэх үйл ажиллагаа нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчимд хэрхэн нийцэж байгаад анхаарал хандуулахыг зорив. 

Зохиогч: Судлаач: А.Түвшинтөгс, Д.Ганхүрэл, Э.Золзаяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ХӨЛ ХОРИО БА ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАЛТААС АНГИД БАЙХ ЭРХ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих