card
Зохиогч: Шинжээчид: Даваахүүгийн Оюунбадам, Чулуунбатын Нарантуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА 2019: МОНГОЛ УЛСЫН ДҮНГЭЭС
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА 2019”: МОНГОЛ УЛСЫН ДҮНГЭЭС

Төсвийн нээлттэй байдлын олон улсын 2019 оны үнэлгээгээр Монгол Улсын төсвийн ил тод байдал болон төсөвт тавих хяналтын түвшинд ахиц гарсан нь сайшаалтай. Харин төсвийн үйл явц дахь иргэдийн оролцоо нэн сул хэвээр байна. Нийт авбал зохих 100 онооноос төсвийн ил тод байдлаар 56, төсвийн хяналтаар 80 авсан бол иргэдийн оролцоогоор 15 авчээ. 

Зохиогч: Шинжээчид: Даваахүүгийн Оюунбадам, Чулуунбатын Нарантуяа
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ТӨСВИЙН НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГАА 2019: МОНГОЛ УЛСЫН ДҮНГЭЭС
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах