card
Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: Түгээмэл хөгжил ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Я.АВИРМЭД, Боловсролд тэгш боломж ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Р.БУДХАНД
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хөгжлийн бэрхшээл ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь

Хөгжлийн бэрхшээл ба хүний эрх

Энэхүү гарын авлага нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх, тэдгээрийг хамгаалах зорилготой олон улсын болон үндэсний эрх зүйг танилцуулж, хэрэгжилтийг хянахад хэрхэн оролцох талаар мэдлэг, мэдээлэлтэй болоход туслах болно. Уг гарын авлага нь хөгжлийн бэрхшээл, хүний эрх, сурч боловсрох асуудлаар Та бүхний мэдлэг, нөлөөллийн ажилд нэмэр болно хэмээн найдаж байна. 

Зохиогч: Гарын авлагыг боловсруулсан: Түгээмэл хөгжил ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Я.АВИРМЭД, Боловсролд тэгш боломж ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Р.БУДХАНД
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хөгжлийн бэрхшээл ба хүний эрх
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь