card
Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: Хууль зүйн доктор М.Түвшинжаргал (Ph.D., Erciyes)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл - Хуулийн төсөл №38
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл - Хуулийн төсөл №38

Монгол Улсын хувьд дээрх зарчмуудад нийцүүлэн Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийг (цаашид “Баялгийн сан” гэх) оновчтой боловсруулан хэрэгжүүлснээр хөгжлийн стратеги, урт хугацааны тогтвортой хөгжлийг тэтгэсэн эдийн засгийн бүтэц бий болгох, улмаар газрын хэвлий дэх байгалийн баялгийг зөв ашиглах, түүний үр өгөөжийг хөрөнгө оруулалтын зөв бодлого хэрэгжүүлэн байршуулах замаар хойч үедээ үлдээх боломж бүрдэх юм. Иймд Нээлттэй Нийгэм форумын дэргэдэх Төсвийн зөвлөлөөс тус хуулийн төслийн хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлэн доорх санал, шүүмжийг боловсруулан хүргүүлж байна.

Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: Хууль зүйн доктор М.Түвшинжаргал (Ph.D., Erciyes)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Үндэсний баялгийн сангийн тухай хуулийн төсөл - Хуулийн төсөл №38
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах