card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжихНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглал2022СудалгааБодлогын хэлэлцүүлэг

ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ - ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА БА МОНГОЛ УЛС

Зохиогч: Судлаач: Хууль зүйн доктор Г.Давааням (LL.D., Nagoya), Хууль зүйн доктор. М.Түвшинжаргал (Ph.D., Erciyes)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл - Олон Улсын туршлага ба Монгол Улс
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

ТӨРИЙН ӨМЧИТ БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ОРОЛЦООТОЙ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ - ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА БА МОНГОЛ УЛС

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой компаниудын Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн хараат бус байдал, үүрэг хариуцлагыг сайжруулах арга замыг эрэлхийлсэн уг судалгаагаар ТУЗ-ийн бүрэн эрх, бүтэц бүрэлдэхүүн, гишүүдэд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх үйл явц, томилгоо, үүрэг хариуцлага, ажлын үнэлгээтэй холбоотой өнөөгийн зохицуулалт, практикийг нарийвчлан судалж, компанийн сайн засаглалын зарчим, олон улсын чиг хандлагад тулгуурласан дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг санал болгож байгаа юм. 

Зохиогч: Судлаач: Хууль зүйн доктор Г.Давааням (LL.D., Nagoya), Хууль зүйн доктор. М.Түвшинжаргал (Ph.D., Erciyes)
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгааны тайлан
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөл - Олон Улсын туршлага ба Монгол Улс
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь