card
Зохиогч: Уг судалгааг Сэргэлт консалтинг групп ХХК-ийн судлаач удирдахуйн ухааны доктор Д.Төмөрпүрэв хийж гүйцэтгэн, судалгааны зөвлөхөөр С.Боргил ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГЫН ТӨСЛҮҮД ДЭХ МОНГОЛ УЛСЫН ОРОЛЦОО, НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах

БНХАУ-ын санаачилгаар “Бүс ба Зам” санаачилга хэрэгжин, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк (АДБХОБ) байгуулагдаж, бүс нутгийн олон оронд томоохон төслүүдийг санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна. Монгол Улс энэ санаачилгад нэгдэн зарим төслийг хэрэгжүүлэхээр зээлийн хэлэлцээр байгуулан санхүүжилт авах ажлууд хийгдэж байгаа талаар зарим төрийн байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэгддэг боловч энэ хүрээнд манай улсад санхүүжүүлэх төслүүд болон зээл, тусламжийн мэдээллийн нээлттэй байдал сул байна. Иймд “Бүс ба Зам” санаачилга, АДБХОБ-ны санхүүжилтээр бүс нутагт хэрэгжиж буй болон хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн Монгол Улсад хамаарал бүхий төслүүд, тэдгээрийн манай улсад үзүүлэх нөлөөллийн судалгааг доктор Д.Төмөрпүрэвээр ахлуулсан баг хийж гүйцэтгэснийг ТАНД хүргэж байна.

Зохиогч: Уг судалгааг Сэргэлт консалтинг групп ХХК-ийн судлаач удирдахуйн ухааны доктор Д.Төмөрпүрэв хийж гүйцэтгэн, судалгааны зөвлөхөөр С.Боргил ажиллалаа.
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Судалгаа
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: “БҮС БА ЗАМ” САНААЧИЛГЫН ТӨСЛҮҮД ДЭХ МОНГОЛ УЛСЫН ОРОЛЦОО, НӨЛӨӨЛЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Хөтөлбөр: Нийтийн төсөв, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах