card
Хүний эрх#ХүнийЭрхийнБоловсрол#ШүүхийнШийдвэрСудлал2022Видео

Шинэ төрлийн гэмт хэрэг болох заналхийллийн тухай

Зохиогч: Хөгжлийн эрх зүй ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: Видео
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь


Манай улс 2015 оны Эрүүгийн хуульд заналхийлэх буюу хүний хувийн халдашгүй чөлөөтэй байх эрх, бусад эрхэд заналхийлэл, сүрдүүлэх явдлыг гэмт хэрэг хэмээн зүйлчлэн тусгаж, эрүүгийн хариуцлага тооцох болсон бөгөөд  2017-2020 онд нийт 163 заналхийлэх гэмт хэрэг цагдаагийн байгууллагад бүртгэгджээ. Шинэ төрлийн энэхүү гэмт хэргийн талаар иргэд олон нийт, ялангуяа залуучууд, өсвөр насны хүүхдүүдэд мэдээлэл хүргэх зорилгоор Нээллтэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр Хөгжлийн эрх зүйн төв ТББ ажиллаж байгаа бөгөөд тэдний хийсэн зохиомжийг https://fb.watch/gngmEIYCzE/ холбоосоор орж үзнэ үү.

Заналхийлэх гэмт хэргцахим аюулгүй байдал - сургалтын pdf

ийг шүүхээр шийдвэрлэж буй практикийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг ННФ-ын эрхлэн гаргасан "Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа. Цуврал 5" тайланг https://forum.mn/product/233077 хаягаар авч үзнэ үү.

Зохиогч: Хөгжлийн эрх зүй ТББ
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2022
Төрөл: Видео
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг:
Хөтөлбөр: Иргэний оролцоог дэмжих нь