card
Улс төрийн нам, сонгуульАрдчиллын институциүдийг бэхжүүлэх2020#Сонгууль#СонгуулийнАжиглалт#ИргэнийНийгэмИргэний боловсролдҮзэл бодолМэдээллийн хуудасFactsheet

Монгол Улсын Их Хурлын сонгууль 2020: Сонгох, сонгогдох эрхийн хэрэгжилт болон бусад анхаарал татсан асуудал

Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгууль, сонгох эрх, сонгогдох эрх,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь

2020 оны Улсын Их Хурал (УИХ)-ын сонгууль нь Ковид-19 халдварын тархалт дэлхий нийтийг түгшээн хүн амын эрүүл мэндээс гадна нийгэм, улс төр, эдийн засагт хүчтэй нөлөөлсөн онцгой нөхцөлд болж өнгөрснөөрөө онцлог байв. Энэ удаагийн ээлжит сонгуулиар ардчилсан сонгуулийн тогтмол, бүх нийтийн, тэгш байх гол зарчмуудад хамаатай цаашид маргаан мэтгэлцээн дагуулсаар байх магадлалтай, сургамж болохуйц асуудлууд нэлээд өрнөлөө. Эдгээрийн заримыг доор тоймлон тайлбарлав.

 

 

Зохиогч: ННФ
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2020
Төрөл: Мэдээллийн хуудас
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгууль, сонгох эрх, сонгогдох эрх,
Хөтөлбөр: Ардчиллын институцүүдийг бэхжүүлэх нь