card
Хүний эрхНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#СайнЗасаглал#ИргэнийНийгэм#ХуулийнШүүмж#БодлогынАсуудалХуулийн шүүмж2023

Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд өгөх санал шүүмж

Зохиогч: Р.Очирбал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Хуулийн шүүмж
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас боловсруулж байгаа Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, олон улсын хүний эрхийн хэм хэмжээ болон уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх талаарх үүрэг амлалтад нийцсэн эсэхийг үнэлж энэхүү санал шүүмжийг боловсрууллаа. Хуулийн шүүмж нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 2023 оны 03 дугаар сард олон нийтэд танилцуулагдсан хувилбарт үндэслэсэн болно.

Зохиогч: Р.Очирбал
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрдэс баялгийн салбарын засаглал, Хуулийн шүүмж
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь