card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжихНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ОлборлохҮйлдвэрлэлийнИлТодБайдал#ХуулийнШүүмжХуулийн шүүмж2023

Хуулийн шүүмж #45 Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд өгөх санал зөвлөмж

Зохиогч: ННФ, Монголын хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ашигт малтмалын тухай хууль, Уул уурхай
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчлэл нь уул уурхайн салбарт тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэж, салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад ахиц авчирч чадах уу? ННФ, Монголын хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хороо, хамтран зохион байгуулсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийн санал зөвлөмжийг хүргэж байна. 

 

 

 

 

Зохиогч: ННФ, Монголын хуульчдын холбооны Захиргааны эрх зүйн хороо
Хэвлэн нийтэлсэн: ННФ
Он: 2023
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Ашигт малтмалын тухай хууль, Уул уурхай
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь