card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэл2012Иргэний боловсролдГарын авлага

Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийг дэмжих нь: Зааварлагчдад зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Интернешнл медиа саппорт, Медиа энд демокраси групп, Сүлжээ эрх чөлөө байгууллагууд
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийг дэмжих нь: Зааварлагчдад зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *

Энэхүү гарын авлага нь сонгууль сурвалжлах сэтгүүлчдийн ур чадварыг дээшлүүлэх шинэ аргын талаар өгүүлсэн бөгөөд сонгуулийн талаар, мөн мэдээ, нийтлэл бичих арга техник болоод түүний төлөө үүрэх хариуцлагын талаар өгүүлнэ. Гарын авлагыг сонгууль, санал хураалтын үеэр дэлхий нийтээр өргөн цар хүрээнд ашиглаж болох боловч нэн тэргүүнд улс төрийн байдал тогтвор муутай орнууд буюу ардчилалд шилжиж буй орнуудын сэтгүүлчдийг зааварчлах хэрэгсэл болгох зорилгоор тусгайлан боловсруулсан юм.

Сэтгүүлч, сурвалжлагч, эрхлэгч болон ХМХ-ийн удирдлага ч мөн адил хэвлэл мэдээллээр сонгууль хэрхэн сурвалжлах талаар судалж, ур чадвар, дадлага туршлагаа дээшлүүлэх боломжтой ажээ. Тийм ч учраас энд өгүүлэгдэж буй мэдээллийг аль болох өргөн цар хүрээнд түгээн тарааж, сэтгүүлчийн хөтөч болгоход ашиглах нь зүйтэй юм. 

Зохиогч: Интернешнл медиа саппорт, Медиа энд демокраси групп, Сүлжээ эрх чөлөө байгууллагууд
Хэвлэн нийтэлсэн:
Он: 2012
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Сонгуулийн үеэр хэвлэл мэдээллийг дэмжих нь: Зааварлагчдад зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: *