card
Эрх зүйн шинэтгэл, хараат бус шүүхШүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх2020#ШүүхийнШинэтгэлХуулийн шүүмж

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 Шүүхийн тухай үзэл баримтлал

Зохиогч: ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ: Хууль зүйн ухааны доктор, хуульч судлаач Б.ГҮНБИЛЭГ, Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн профессор О.МӨНХСАЙХАН, Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, дэд профессор А.БЯМБАЖАРГАЛ, Оюуны Инновац эрх зүйн судалгааны ТББ-ын судлаач, хуульч П.БАТТУЛГА, Оюуны Инновац эрх зүйн судалгааны ТББ-ын судлаач, хуульч Б.ТӨРБОЛД, Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны тэргүүн, хуульч Н.БААСАНЖАВ, Нээлттэй Нийгэм Форумын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер П.БАДАМРАГЧАА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 Шүүхийн тухай үзэл баримтлал
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 Шүүхийн тухай үзэл баримтлал  

2019 оны 11 сарын 14-д батлагдсан Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс холбогдох хууль тогтоомжийг нийцүүлэн өөрчлөх хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Нэмэлт, өөрчлөлтийн нэг томоохон хэсэг нь шүүх эрх мэдлийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн гурван заалт бөгөөд энэ хүрээнд шүүхийн тухай хууль тогтоомжид өөрчлөлт орох юм. 2020 оны 1 сарын 31-ний өдөр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны цахим хуудсанд Шүүхийн тухай хуулийн төсөл, танилцуулга, үзэл баримтлалын хамт нийтлэгдэж олон нийтийн саналыг авч эхлээд байна.

Нээлттэй Нийгэм Форумын Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд энэхүү чухал бодлогын баримт бичигт ул суурьтай, судалгаанд суурилсан санал шүүмж өгөх нь зүйтэй гэж үзлээ. Энэ зорилгоор шүүх эрх мэдлийн хүрээнд бодлогын судалгаа хийж байсан туршлагатай хуульч, судлаачдын төлөөлөлтэй зөвлөлдөж, холбогдох харьцуулсан судалгаа, дүн шинжилгээний дүнд үндэслэн энэхүү хуулийн шүүмжийг боловсруулан гаргалаа. 

Зохиогч: ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН БАГ: Хууль зүйн ухааны доктор, хуульч судлаач Б.ГҮНБИЛЭГ, Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн профессор О.МӨНХСАЙХАН, Хууль зүйн ухааны доктор, МУИС-ийн ХЗС-ийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, дэд профессор А.БЯМБАЖАРГАЛ, Оюуны Инновац эрх зүйн судалгааны ТББ-ын судлаач, хуульч П.БАТТУЛГА, Оюуны Инновац эрх зүйн судалгааны ТББ-ын судлаач, хуульч Б.ТӨРБОЛД, Монголын хуульчдын холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны тэргүүн, хуульч Н.БААСАНЖАВ, Нээлттэй Нийгэм Форумын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер П.БАДАМРАГЧАА
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ-1 Шүүхийн тухай үзэл баримтлал
Хөтөлбөр: Шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх