card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих2018Нийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглалИргэний боловсролдГарын авлага

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зохион байгуулалт - Хувьцаат компани болон төрийн өмчит компанид зориулсан гарын авлага

Зохиогч: Гарын авлага боловсруулсан: Судлаач Б.Байлыхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зохион байгуулалт - Хувьцаат компани болон төрийн өмчит компанид зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зохион байгуулалт - Хувьцаат компани болон төрийн өмчит компанид зориулсан гарын авлага 

Нээлттэй Нийгэм Форумаас төрийн өмчит уул уурхайн томоохон компаниудыг сонгон авч засаглалын түвшнийг нь харьцуулан тодорхойлсон уг судалгаагаар хангалтгүй үнэлгээ авсан компанийн засаглалын гол элементүүдийг сайжруулахад дэмжлэг болох үүднээс цуврал гарын авлага бэлтгэн гаргаж байна. Үүний эхнийх нь болох “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зохион байгуулалт” сэдэвт гарын авлагыг Танд хүргэж байна. 

 

Зохиогч: Гарын авлага боловсруулсан: Судлаач Б.Байлыхүү
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2018
Төрөл: Гарын авлага
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зохион байгуулалт - Хувьцаат компани болон төрийн өмчит компанид зориулсан гарын авлага
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь