card
Зохиогч: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, МХХ-ны Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Жаргалан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүдэн шүүхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

Эрүүдэн шүүхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх

Эрүүдэн шүүх, бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэх (эрүүдэн шүүх, бусад хүнлэг бус харьцаа) үйлдэл тус бүр ялгаатай бөгөөд эдгээрийг тус тусад нь авч үзэж, эрүүгийн хууль тогтоомжид тусгах нь зүйтэй.

Монгол Улсын хүний эрхийн нөхцөл байдалд НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн Хүний эрхийн төлөв байдлын ээлжит дүгнэлт хэлэлцүүлгийн I, II циклээс дүгнэлт хийж, нийт 6 улс “эрүүдэн шүүх” гэмт хэргийг ЭШЭК-ийн 1-р зүйлд нийцүүлэн томьёолохыг Монгол Улсад зөвлөсөн билээ. Дэлгэрүүлж бодлогын асуудлаас уншина уу. 

 

Зохиогч: ННФ-ын Эрх зүйн хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан, МХХ-ны Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Жаргалан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2019
Төрөл: Бодлогын асуудал
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Эрүүдэн шүүхтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих