card
Боловсрол, нийгмийн бодлогоЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2020#ХуулийнШүүмжХуулийн шүүмж

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

“Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль”-ийн хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форум нь Монголын залуучуудын эвсэл ТББ-тай хамтран 2018 оны 8-р сарын 15-нд зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид залуучуудын хөгжлийн асуудлыг хуулиар зохицуулж, бие даасан агентлаг байгуулж, үндэсний хэмжээнд ажиллах тогтолцоог бүрдүүлж, хуулийг дагаж гарах дүрэм, журмыг боловсруулах, санал авах ажлыг эхлүүлсэн зэргийг сайшаан тэмдэглэхийн зэрэгцээ хуулиар зохицуулсан харилцааг улам боловсронгуй болгох, хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх чиглэлээр гаргасан зарим санал, шүүмжийг нэгтгэн танилцуулж байна. 

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2020
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих