card
Мэдээллийн эрх чөлөө, хэвлэл мэдээлэлЭрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих2021#ХуулийнШүүмжХуулийн шүүмж

ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих

ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ

“Олон нийтийн радио телевизийн тухай хууль”-ийн хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форум, Глоб интернэшнл төв (ГИТ гэх) ТББ-тай хамтран 2020 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт оролцогчид Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн ач холбогдлыг онцлохын зэрэгцээ, тус хууль нь олон нийтийн эрх ашигт үйлчилж, тэдний өмнө хариуцлага хүлээн, хяналт дор нь үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтийн радио, телевизийг бий болгож, бэхжүүлэх үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа тул шинэчлэн найруулах нь зүйтэй гэдэгтэй санал нэгдсэн юм. Хэлэлцүүлгээс гарсан, уг хуулийг өөрчлөн найруулахад зайлшгүй анхаарах шаардлагатай зарим санал, шүүмжийг нэгтгэн танилцуулж байна. 

 

Зохиогч: Дугаарыг эрхэлсэн ННФ-ын Засаглалын хөтөлбөрийн менежер Б.Хишигсайхан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2021
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО ТЕЛЕВИЗИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД ӨГӨХ САНАЛ, ШҮҮМЖ
Хөтөлбөр: Эрүүгийн эрх зүйн шинэтгэлийг дэмжих