card
Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжихНийтийн өмч, байгалийн баялгийн засаглал#ТөрийнӨмчитКомпанийнЗасаглал2022Хуулийн шүүмж

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛ

Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: ННФ-ын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг, хуульч Г.Батнасан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл - Хуулийн шүүмж №37
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл - Хуулийн шүүмж №37

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн дагуу Монгол Улсын Засгийн газраас Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулиудын шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулжээ. Эдгээр төслөөс Сангийн яамны цахим хуудсаар дамжуулан олон нийтийн дунд хэлэлцүүлж буй Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж, санал шүүмж боловсруулав. 

Зохиогч: Хуулийн шүүмжийг боловсруулсан: ННФ-ын засаглалын хөтөлбөрийн менежер Д.Эрдэнэчимэг, хуульч Г.Батнасан
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл - Хуулийн шүүмж №37
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь