card
Зохиогч: ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Давааням
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №36
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь

Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №36 

УИХ-ын хаврын ээлжит чуулганд өргөн барьж хэлэлцүүлэхээр Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай анхдагч хуулийн төсөл боловсруулан олон нийтээр хэлэлцүүлэхээр цахим хуудсандаа нийтлээд байгаа билээ. Олон улсын адил төрлийн стандарт, сайн туршлагатай харьцуулан уг хуулийн төсөлд дүн шинжилгээ хийж, санал шүүмж боловсруулснаа ННФ-аас эрхлэн гаргадаг “Хуулийн шүүмж”-ийн энэхүү дугаараар толилуулж байна.

Зохиогч: ХУУЛИЙН ШҮҮМЖ БОЛОВСРУУЛСАН: Г.Давааням
Хэвлэн нийтэлсэн: Нээлттэй Нийгэм Форум
Он: 2022
Төрөл: Хуулийн шүүмж
Файл татах: Үзэх
Түлхүүр үг: Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн тухай хуулийн төсөлд өгөх санал шүүмж - Хуулийн шүүмж №36
Хөтөлбөр: Эрдэс баялгийн салбарын сайн засаглалыг дэмжих нь