“Төсвийн мэдээллийн цахим сангуудын танилцуулга” уулзалтад урьж байна

A- A A+
“Төсвийн мэдээллийн цахим сангуудын танилцуулга” уулзалтад урьж байна

 

Хэзээ: 2024 оны 1-р сарын 26-ны Баасан гарагийн 14:00 цагаас

Хаана: Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд

ХӨТӨЛБӨР 

14.00-14.05

Нээлт

П.Эрдэнэжаргал

/Нээлттэй Нийгэм Форумын гүйцэтгэх захирал/

 

14.05-14.25

 

Иргэдийн төсвийн систем, түүний мэдээллийн сан (http://iltod.mof.gov.mn)

/Сангийн яамны Төсвийн бодлого, төлөвлөлтийн газар/

 

14.25-14.45

BOOST мэдээллийн сан (http://iltod.mof.gov.mn/opendata)

/Сангийн яамны Төрийн сангийн газар/

 

14.45-15.05

Шинэчлэгдсэн шилэн дансны систем, түүний нээлттэй өгөгдөл хэсэг (https://shilendans.gov.mn/openData)

/Сангийн яамны Төрийн сангийн газар/

 

15.05-15.25

Төсвийн хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн цахим систем (http://publicinvestment.gov.mn)

/Сангийн яамны Хөгжлийн санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын газар/

 

15.25-15.55

Асуулт, хариулт

 

15.55-16.00

Хаалт

П.Эрдэнэжаргал

/Нээлттэй Нийгэм Форумын гүйцэтгэх захирал/