card

Шинэ судалгаа танилцуулж байна

Шинэ судалгаа танилцуулж байна

Монгол Улсын төрийн гадаад өрийн судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Сэргэлт Консалтинг Групп" ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн төрийн гадаад өрийн хэмжээ, түүний цаашдын төлөв байдлыг тооцоолж, өрийн тогтвортой байдалд хийсэн дүгнэлт, зөвлөмжөө өнөөдөр танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй

"Төрийн өмчит компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэн эрх ба хариуцлага" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Хэлэлцүүлэгт судлаач М.Түвшинжаргал “Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрх ба эрх мэдлийн хуваарилалт” сэдвээр, судлаач А.Бодьбилэг “Төрийн өмчит компанийн ТУЗ-ийн бүрэн эрх ба эрх мэдлийн хуваарилалт” сэдэвт илтгэл тус хэлэлцүүлснийг үзнэ үү. 

Дэлгэрэнгүй
Нээлттэй Нийгэм Форумаас эрхлэн гаргадаг Бодлогын асуудал цувралын шинэ дугаар гарлаа

Нээлттэй Нийгэм Форумаас эрхлэн гаргадаг Бодлогын асуудал цувралын шинэ дугаар гарлаа

рдэнэс Монгол нэгдлийн удирдлагыг бэхжүүлэх үүднээс төрийн өмчит компанийн нэгдлийн удирдлагын загвар, түүнийг хэрэгжүүлэх суурь зарчмууд, анхаарах асуудлуудыг олон улсын сайн жишигт тулгуурлан үнэлж, зөвлөмж боловсруулах зорилгоор энэхүү бодлогын шинжилгээг хийсэн болно. Дэлгэрүүлж мэдээллийн сангаас уншина уу.

Дэлгэрэнгүй

"Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төлөвлөлт" сэдэвт хэлэлцүүлгээс гарсан санал, зөвлөмжийг хүргэж байна

Хэлэлцүүлгээс УИХ, Засгийн газарт хандан гаргасан санал, зөвлөмж гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн зөвлөлөөс Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төлөвлөлтөд анхаарах асуудлыг хэлэлцлээ

Төсвийн зөвлөлөөс Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төлөвлөлтөд анхаарах асуудлыг хэлэлцлээ

Хэлэлцүүлгээс УИХ, Засгийн газарт хандан гаргасан санал, зөвлөмж гаргалаа.

Дэлгэрэнгүй

"Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөл" хэлэлцүүлэгт тавигдсан илтгэлүүд

Сангийн яамнаас ирэх оны нэгдсэн төсвийн төслийг танилцууллаа

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооноос дээрх санал шүүмжийг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад уламжлахаас гадна тус хуулийн төсөлд мэргэжлийн дүгнэлт гарган танилцуулахаар боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ

Ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг хэлэлцлээ

МХХ-ны Захиргааны эрх зүйн хорооноос дээрх санал шүүмжийг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад уламжлахаас гадна тус хуулийн төсөлд мэргэжлийн дүгнэлт гарган танилцуулахаар боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Энэхүү судалгаагаар тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтоос 10 зорилтод нь хамааралтай 7 салбарын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн чиг хандлага болон тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн байдлыг судаллаа. Монгол Улс хөдөө аж ахуй, хүнс, байгаль орчин, хүйсийн тэгш байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж зэрэг 6 салбарын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхэд ихээхэн сорилттой тулгарч байна. Үүнд төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн зөрүү нөлөөтэй байна. Энэ нь дээрх 7 салбарын төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөгөөнөөс дутуу байгаагаас харагдана. Монгол Улс тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхгүй байх эрсдэл бүхий эдгээр 6 салбарын хувьд төсвийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хэрэгтэй байна

Дэлгэрэнгүй
“Төсвийн гүйцэтгэл ба Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд” сэдэвт судалгааны тайлан гарлаа

“Төсвийн гүйцэтгэл ба Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд” сэдэвт судалгааны тайлан гарлаа

Энэхүү судалгаагаар тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтоос 10 зорилтод нь хамааралтай 7 салбарын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн чиг хандлага болон тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн байдлыг судаллаа. Монгол Улс хөдөө аж ахуй, хүнс, байгаль орчин, хүйсийн тэгш байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж зэрэг 6 салбарын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхэд ихээхэн сорилттой тулгарч байна. Үүнд төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн зөрүү нөлөөтэй байна. Энэ нь дээрх 7 салбарын төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөгөөнөөс дутуу байгаагаас харагдана. Монгол Улс тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхгүй байх эрсдэл бүхий эдгээр 6 салбарын хувьд төсвийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хэрэгтэй байна

Дэлгэрэнгүй
Mongolia: Budget Credibility and the Sustainable Development Goals (“Монгол Улс: Төсвийн гүйцэтгэл ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд”) судалгааны тайлан (монгол хэлээр)

Mongolia: Budget Credibility and the Sustainable Development Goals (“Монгол Улс: Төсвийн гүйцэтгэл ба тогтвортой хөгжлийн зорилтууд”) судалгааны тайлан (монгол хэлээр)

Энэхүү судалгаагаар тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтоос 10 зорилтод нь хамааралтай 7 салбарын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын төсвийн зарлагын төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн чиг хандлага болон тогтвортой хөгжлийн зорилтын хэрэгжилтийн байдлыг судаллаа. Монгол Улс хөдөө аж ахуй, хүнс, байгаль орчин, хүйсийн тэгш байдал, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, ундны ус, ариун цэврийн байгууламжийн хангамж зэрэг 6 салбарын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхэд ихээхэн сорилттой тулгарч байна. Үүнд төсвийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлийн зөрүү нөлөөтэй байна. Энэ нь дээрх 7 салбарын төсвийн гүйцэтгэл нь төлөвлөгөөнөөс дутуу байгаагаас харагдана. Монгол Улс тогтвортой хөгжлийн зорилтдоо хүрэхгүй байх эрсдэл бүхий эдгээр 6 салбарын хувьд төсвийн гүйцэтгэлийг сайжруулах хэрэгтэй байна

Дэлгэрэнгүй
Тендерийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлаар хэлэлцлээ

Тендерийн хуулийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлаар хэлэлцлээ

      Нээлттэй нийгэм форумаас энэ сарын 2-ны өдөр “Төрийн нууц ба тендер”  сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан бөгөөд Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн хэрэгжилт, төсвийн хөрөнгийн үр өгөөжтэй зарцуулалтын талаар салбарын мэргэжилтнүүдийн байр суурийг судлаач, иргэний нийгмийн төлөөлөл болон сэтгүүлчдэд сонсгож, мэдээлэл өглөө.

Дэлгэрэнгүй
“Нээлттэй өгөгдлийн үнэ цэн II” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

“Нээлттэй өгөгдлийн үнэ цэн II” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Нээлттэй Нийгэм Форум, Тунгаахуй өгөгдөл, Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам хамтран уг өдрийг угтаж, “Нээлттэй өгөгдлийн үнэ цэн II” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
МЭДЭЭЛЛИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ХҮРТЭЭМЖИЙН ОЛОН УЛСЫН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН  “ЦАХИМ ҮНДЭСТНИЙ МЭДЭХ ЭРХ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

МЭДЭЭЛЛИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ХҮРТЭЭМЖИЙН ОЛОН УЛСЫН ӨДӨРТ ЗОРИУЛСАН “ЦАХИМ ҮНДЭСТНИЙ МЭДЭХ ЭРХ” ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО

Глоб Интернэшнл төв нь ЮНЕСКО-гийн Үндэсний Комисс, Нээлттэй Нийгэм Форумтай хамтран “Мэдээллийн түгээмэл хүртээмжийн Олон улсын өдрийг тохиолдуулан “Цахим үндэстний мэдэх эрх” хэлэлцүүлгийг 2022 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:00-16:00 цагт зохион байгуулна.

Дэлгэрэнгүй