card

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа  дугаар 7

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа дугаар 7

Шүүхийн шийдвэрийн судалгаа цуврал эмхэтгэлийн 7 дох дугаарт иргэний шүүхийн тодорхой төрлийн хэрэг маргаан шийдвэрлэсэн шийдвэрийг судалсан гурван судалгааны тайланг эмхэтгэн багтаасан байна.

Дэлгэрэнгүй