"Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх процесс ба Хүний эрх" цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

A- A A+

Энэ онд Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх турай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хэд хэдэн хуулийн төсөл УИХ дээр хэлэлцэгдэж буйтай холбоотойгоор Нээлттэй нийгэм форум нь Монголын хуульчдын холбоо, Монголын өмгөөлөгчдийн холбоо, ХЗДХЯ-тай хамтран цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан юм. Дараах холбоосоор цуврал хэлэлцүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү. 

1. ЭХХШтХ-ийн 31-Р бүлэг  

https://www.facebook.com/OpenSocietyForum/videos/378088944190961

2. Шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг  

https://www.facebook.com/OpenSocietyForum/videos/348116220829228

3.  Мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа

https://www.facebook.com/OpenSocietyForum/videos/555233929682491

https://www.facebook.com/OpenSocietyForum/videos/558005895733474

4.  Эрүүгийн процесс дахь хүний эрхийн баталгаа

https://www.facebook.com/OpenSocietyForum/videos/452541486644188