Цагдаагийн албаны тухай хуулийн тодорхой ажиллагаа явуулах зохицуулалтын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг тодрууллаа

A- A A+
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн тодорхой ажиллагаа явуулах зохицуулалтын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг тодрууллаа

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн тодорхой ажиллагаа явуулах зохицуулалтын хэрэгжилтэд үнэлгээ хийж, тулгамдсан асуудлыг тодруулсан бөгөөд холбогдох зарим журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, шинээр журам боловсруулах, цагдаагийн алба хаагчийн сургалтын чанар, үр нөлөө, давтамж, үргэлжлэх хугацааг нэмэгдүүлэх талаар тодорхой санал, зөвлөмж дэвшүүлсэн болно. Файл татах.