Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн анхаарал татаж буй зарим асуудлаар мэдээлэл өгөх зорилгоор судлаачдыг оролцуулсан цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

A- A A+
Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн анхаарал татаж буй зарим асуудлаар мэдээлэл өгөх зорилгоор судлаачдыг оролцуулсан цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна

Улс төрийн намын тухай хуулийн шинэчлэлийн анхаарал татаж буй зарим асуудлаар мэдээлэл өгөх зорилгоор судлаачдыг оролцуулсан цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн хэлэлцүүлгийг МУИС-ын Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээлэнтэй хамтран "Улс төрийн нам үүсгэн байгуулах, өөрчлөх, хориглох, татан буулгах эрх зүйн зохицуулалт" сэдвээр явуулна. Хэлэлцүүлэгт оролцохыг хүсвэл дараах холбоосоор бүртгүүлнэ үү. Бүртгүүлэх