Таныг “Монгол Улсын засгийн газрын гадаад зээлийн мэдээлэл, төслүүдийн санхүүгийн ил тод байдал” судалгааны дүнг танилцуулах уулзалтад урьж байна.

A- A A+
Таныг “Монгол Улсын засгийн газрын гадаад зээлийн мэдээлэл, төслүүдийн санхүүгийн ил тод байдал” судалгааны дүнг танилцуулах уулзалтад урьж байна.