“Legaltalks подкаст: шүүхийн шийдвэр судалгаа" тусгай цувралын шинэ дугаар

A- A A+
“Legaltalks подкаст: шүүхийн шийдвэр судалгаа

“LEGALTALKS ПОДКАСТ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР СУДАЛГАА”

Нээлттэй Нийгэм Форум Оюуны Инноваци ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй LegalTalks подкастын Шүүхийн шийдвэр судалгаа тусгай цувралын арав дахь дугаарт “Шүүхийн шийдвэр судалгаа” цувралын долоо дугаарт нийтлэгдсэн “Гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчний шинжтэй онцгой нөхцөл байдлаас үүссэн хэрэг маргааныг  хянан шийдвэрлэсэн шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн ахлах багш Б.Энхбаяр /LL.M/, Отгонтэнгэр Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн багш Б.Досжан нартай хөтлөгч хуульч, судлаач С.Цэрэндолгортой ярилцлаа.

Legaltalks подкастыг хүссэн үедээ хэзээ ч сонсох боломжтой байдлаар олон платформ дээр байршуулдаг бөгөөд шинэ дугаарыг дараах холбоосоор орж сонирхоно уу.

legaldata:  https://legaldata.mn/news/241

Apple:    https://apple.co/3GTrfYh

Castbox: https://bit.ly/3Ad5ezP

Anchor: https://bit.ly/3MQShUb

Google: https://bit.ly/41md4Dl

Mplus: https://bit.ly/3MQfVzW

Youtube: https://bit.ly/3L406o1