“Legaltalks подкаст: шүүхийн шийдвэр судалгаа" тусгай цувралын шинэ дугаар

A- A A+
“Legaltalks подкаст: шүүхийн шийдвэр судалгаа

“LEGALTALKS ПОДКАСТ: ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР СУДАЛГАА”

Нээлттэй Нийгэм Форум Оюуны Инноваци ТББ-тай хамтран хэрэгжүүлж буй LegalTalks подкастын Шүүхийн шийдвэр судалгаа тусгай цувралын арван нэг дэх дугаарт “Шүүхийн шийдвэр судалгаа” цувралын тав дугаарт нийтлэгдсэн “Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж буй шүүхийн практик” сэдвийн хүрээнд  Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн багш, Хууль зүйн доктор Б.Эрдэнэбат, хөтлөгч хуульч, өмгөөлөгч Ж.Батмөнх нар ярилцлаа.

Legaltalks подкастыг хүссэн үедээ хэзээ ч сонсох боломжтой байдлаар олон платформ дээр байршуулдаг бөгөөд шинэ дугаарыг дараах холбоосоор орж сонирхоно уу.

legaldata:  https://legaldata.mn/news/248

Apple: https://apple.co/3AynrYU

Castbox: https://bit.ly/3LdmWZ7 

Anchor: https://bit.ly/3HjLC1b

Google: https://bit.ly/41IzuPq

Mplus: https://bit.ly/426KNkl

Youtube: https://bit.ly/3NeqBZx