Сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд иргэний нийгмийн зүгээс өгсөн санал зөвлөмжийг танилцуулах хэлэлцүүлэг

A- A A+
Сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд иргэний нийгмийн зүгээс өгсөн санал зөвлөмжийг танилцуулах хэлэлцүүлэг

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг УИХ-д 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдөр өргөн мэдүүлээд байгаатай холбоотой тус төсөлд туссан онцлог зохицуулалтууд, иргэний нийгмийн зүгээс өгч буй санал, зөвлөмжийг танилцуулах хэлэлцүүлгийг Нээлттэй Нийгэм Форумаас Сонгуулийн ерөнхий хороо, Шударга сонгуулийн төлөө иргэний нийгмийн сүлжээтэй хамтран зохион байгуулна