Улсын төсвийн гол үйл явцуудын цаглабар

A- A A+
Улсын төсвийн гол үйл явцуудын цаглабар

 Төсвийн тухай хуульд 2023 оны 7 дугаар сард орсон өөрчлөлтөөр улсын төсвийн цаглабарт өөрчлөлт орсон юм. Иймд энэхүү өөрчлөлтийг тусгасан төсвийн гол үйл явцуудын цаглабарыг Нээлттэй нийгэм форумаас бэлтгэлээ. Төсвийн үйл явцын дэлгэрэнгүй цахим цаглабарыг https://osf.forum.mn/tsaglabar/index.php хуудаснаас үзэх боломжтой.