"Улсын Их Хурлын хуулиудын шинэчлэл, цөөнхийн эрх" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

A- A A+

"Улсын Их Хурлын хуулиудын шинэчлэл, цөөнхийн эрх" сэдэвт хэлэлцүүлэгт 

  • Ардчилсан парламентын олон улсын зарчмууд, сайн туршлага 
  • УИХ-ын зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг зохицуулсан хуулиудын талаарх дүн шинжилгээ
  • Шинэчлэн найруулсан төслүүдтэй холбоотой санал, зөвлөмж 

сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгч, хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. 

ННФ-ын хурлын танхимд 2024 оны 4-р сарын 23-ны мягмар гарагт 8.30 цагт эхэлнэ.