"Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт судалгааны дүн танилцуулах уулзалтад урьж байна

A- A A+

“УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСЛҮҮДИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХЭРЭГЖИЛТ” СЭДЭВТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Хэзээ: 2024 оны 5-р сарын 1-ний Лхагва гарагийн 10:00 цагаас

Хаана: Нээлттэй нийгэм форумын хурлын танхимд

Хөтөлбөр

10.00-10.05

Нээлт

П.Эрдэнэжаргал /Нээлттэй Нийгэм Форумын гүйцэтгэх захирал/

10.05-10.25

 

“Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам” судалгааны дүнгийн танилцуулга

/“Монголын эдийн засгийн шинжилгээ, судалгааны төв” ТББ-ын  судалгааны баг/

10.25-10.40

 

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч Улсын Их Хурлаас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн судалгаа

Д.Баярмаа /Судлаач/

10.40-10.55

 

Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд туссан хөрөнгө оруулалтын шилжих төслүүдийн дүн шинжилгээ

Т.Тамир /Судлаач/

10.55-11.55

Асуулт, хариулт, хэлэлцүүлэг

11.55-12.00

Хаалт

П.Эрдэнэжаргал /Нээлттэй Нийгэм Форумын гүйцэтгэх захирал/