"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

A- A A+

Өнөөдөр доктор, профессор Д.Больтогтох ахлагчтай судалгааны багийн Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагддаг өрхийн гишүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаа”, “Санхүүгийн хүртээмж хөгжил санаачилга” ТББ-ын судалгааны баг Цалин болон халамжийн бодлого иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд үзүүлж буй нөлөөллийн судалгаа-ны дүнг тус тус танилцуулж, хэлэлцүүлсэн бөгөөд илтгэлүүдийг хүргэж байна.  Судалгааны тайлантай Мэдээллийн сан цэсээс танилцана уу.