card

Мэдээ

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Шинэ судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж танилцуулах уулзалт боллоо

Шинэ судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж танилцуулах уулзалт боллоо

Манай улсад жижиг, дунд үйлдвэрлэлд нэмэгдсэн өртгийн албан татвар болон импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын үзүүлж буй ачаалал болон жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг шийдвэрлэх арга замын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар “Хараат бус судалгааны арвис төв” ТББ-ын судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Намын дотоод ардчилал хэмээх ойлголтод ямар асуудлууд багтдаг, хуульд заасан зарчмыг бодитой ажил хэрэг болгоход ямар алхмууд шаардлагатай талаар оролцогч талууд санал солилцох, эрдэмтэн, судлаачдын байр суурийг сонсгох боломж олгох зорилгоор ННФ-аас “Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдвийн хүрээнд танхим, цахим хосолсон хэлэлцүүлгийг 3-р сарын 19-нд зохион байгуулав.

Дэлгэрэнгүй
Нийтийн төсөв, санхүүгийн чиглэлээр судалгаа хийхийг урьж байна

Нийтийн төсөв, санхүүгийн чиглэлээр судалгаа хийхийг урьж байна

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс хараат бус судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог юм. Энэ удаа нийтийн төсөв, санхүүгийн дор дурдсан чиглэлээр судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй

"Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал ба Улсын Ерөнхий Аудиторын томилгоо" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, нийтийн баялгийн зохистой удирдлагыг дэмжих, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, үүнд судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс бодлогын судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог бөгөөд энэ удаа  дор дурдсан чиглэлийн хүрээнд судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Шинэ судалгааны дүн танилцуулах хэлэлцүүлэгт урьж байна

Шинэ судалгааны дүн танилцуулах хэлэлцүүлэгт урьж байна

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбар дахь бизнест импортын нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулалт сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Бодлогын судалгаа хийхийг урьж байна

Бодлогын судалгаа хийхийг урьж байна

Нээлттэй Нийгэм Форум (ННФ) нь ардчилсан засаглалыг бэхжүүлэх, нийтийн баялгийн зохистой удирдлагыг дэмжих, хөгжлийн бодлогыг оновчтой тодорхойлоход хувь нэмэр оруулах, үүнд судлаачид, иргэний нийгмийн бүтээлч оролцоог дэмжих үүднээс бодлогын судалгаа, шинжилгээг дэмжиж ирлээ. Энэ хүрээнд шийдвэр гаргах үйл явцыг судалгаа, дүн шинжилгээнд суурилсан олон талт мэдээллээр хангахыг гол зорилго болгодог бөгөөд энэ удаа  дор дурдсан чиглэлийн хүрээнд судалгааны төслийн шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй
Төсвийн үйл явцын цаглабар шинэчлэгдлээ

Төсвийн үйл явцын цаглабар шинэчлэгдлээ

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилт: Төсвийн тухай хуулийн дагалдах хууль сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хэрэгжилт: Төсвийн тухай хуулийн дагалдах хууль сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
Цахим болон танхим хосолсон хэлэлцүүлэгт урьж байна

Цахим болон танхим хосолсон хэлэлцүүлэгт урьж байна

“Улс төрийн намын дотоод ардчилал” сэдвээр 3-р сарын 19-ний 15 цагт явагдах хэлэлцүүлэгт ХБНГУ-ын Боннын Их Сургуулийн Монгол судлалын тэнхимийн докторант А. Бат-Оргил оролцож дээрх асуудлын талаарх онолын ойлголт болон өөрийн судалгааны хүрээнд хийсэн дүгнэлтүүдээ цахимаар танилцуулах юм.

Дэлгэрэнгүй

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэг боллоо

"Цалин, халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлт" сэдэвт хэлэлцүүлэгт урьж байна

Дэлгэрэнгүй
МУ-ын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар цувралаар хүргэж байна

МУ-ын 2024 оны төсвийн төсөлд тусаагүй боловч УИХ-аас нэмж баталсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн талаар цувралаар хүргэж байна

Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж буй, татварын хувь хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө өнөөдөр танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дараах асуудалд бодлого боловсруулагчдын зүгээс анхаарах хэрэгтэйг тэмдэглэлээ

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид дараах асуудалд бодлого боловсруулагчдын зүгээс анхаарах хэрэгтэйг тэмдэглэлээ

Монгол Улсын Хувь хүний орлогын албан татварт хамрагдаж буй орлогын эх үүсвэрүүд, тэдгээрийг хэрхэн ногдуулж буй, татварын хувь хэмжээ, хөнгөлөлт, чөлөөлөлт зэргийн өнөөгийн нөхцөл байдлын судалгааг Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар "Ашид Ассет Менежмент ҮЦК” ХХК-ийн судалгааны баг хийж гүйцэтгэн дүгнэлт, зөвлөмжөө өнөөдөр танилцуулж, хэлэлцүүллээ.

Дэлгэрэнгүй
Стратегийн өмгөөлөл амжилттай хэрэгжүүлж буй ТББ-уудын үйл ажиллагааг харуулсан цуврал баримтат нэвтрүүлэг

Стратегийн өмгөөлөл амжилттай хэрэгжүүлж буй ТББ-уудын үйл ажиллагааг харуулсан цуврал баримтат нэвтрүүлэг

Иргэний нийгмийн өдөрт зориулсан цуврал баримтат нэвтрүүлгийг хүлээн авна уу.

Дэлгэрэнгүй
Улсын төсвийн мэдээллийн цахим системүүдийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Улсын төсвийн мэдээллийн цахим системүүдийн талаар иргэний нийгмийн төлөөлөлд мэдээлэл өглөө

Төсвийн мэдээллийн нээлттэй байдал дээшилж байгаа бөгөөд ил болсон төсвийн мэдээллийг иргэний нийгмийн зүгээс ашиглан төсвийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг сайжруулах, хяналт, хариуцлагыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллах нь төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ач холбогдолтой юм.

Дэлгэрэнгүй